Zpráva o stavu skupiny FGV

Vážení obchodní partneři,

dnes žijeme ve velmi rychlé a proměnlivé době, která sebou nese náročné situace, jako je třeba ta, co dnes prožívá celý svět a dotýká se i nás osobně. Proto bychom Vás chtěli potěšit alespoň dobrou zprávou o stavu vašich vložených prostředků do našich projektů.

Zpráva o stavu skupiny FGV
Bc. Vladimír Vyhnálek,
předseda představenstva